Miljöarbeten på Haganässkolan

Några exempel på miljörelaterade gymnasiearbeten framtagna av elever på Naturvetenskapliga och Teknikprogrammet.

Bly i våra vattenkranarPDF (pdf, 87.4 kB). Victor Almblad/Naturvetenskap. Samarbete med Ikea testlab. Vann Svenska juniorvattenpriset.

Brunifiering av Möckeln (paleolimnologisk undersökning). Melker Edberg/Teknikprogram. Samarbete med Umeå Universitet och Lunds Universitet.

Nanoplaster i naturenPDF (pdf, 1 MB). Hugo Karlsson/NA. Samarbete med Lunds Universitet.

Miljögifter i fisk från MöckelnPDF (pdf, 794 kB). Per Eriksson, NA. Samarbete med Umeå Universitet. 1a pris Unga forskare.

Reningsverkets påverkan på DrivånPDF (pdf, 725.6 kB). Hampus Lexander och Simon Öberg/TE. Samarbete med Lunds och Artdatabanken (Uppsala).

Miljögifter i våra kläder. Hanna Ruderstam/NA.

 

Läs mer om Älmhults naturinventeringar här.