Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Spana på matsvinn - våren 2019

Våren 2019 var uppdraget Spana på matsvinn. I uppdraget lärde sig barnen mer om matavfall och vilka konsekvenser det får för miljön, människor, samhället och plånboken. Uppdraget gick också ut på att påverka och agera för att minska matavfallet i skolan.

Resultat

Vinnare i vårens uppdrag. Länk till annan webbplats.

Statistik matsvinn v. 4 och v. 21 för alla skolor. Länk till annan webbplats.

Inskickade bidrag. Länk till annan webbplats.

Pressmeddelande 2019-02-07 Länk till annan webbplats.

 

Elever från Ryforsskolan som vann pris för bästa insats för minskat matsvinn, kategori liten skola.

Läs mer om tema Spana på matsvinn 2019

Alla klasser (årskurs F-9) spanar på matsvinn men beroende på årskurs är frågeställningarna olika. I uppdraget lär sig barnen mer om matavfall och vilka konsekvenser det får för miljön, människor, samhället och plånboken. Matavfall som slängs tas om hand och blir till miljövänligt bränsle, men det är ändå tio gånger bättre att äta upp maten. Uppdraget går också ut på att påverka och agera för att vi ska minska på matavfallet i skolan.

Ladda ner uppdragen för respektive årskurs här:

Stöd i arbetet

I menyn till höger finns Stöd i arbetet. Där finns exempel på övningar, länkar till fakta och inspiration med mera. Här finns också kopplingar till läroplanen.

Vad är Miljöspanarna?

Miljöspanarna är ett nytt koncept som kommer att prövas vårterminen 2019 i Älmhults kommuns alla grundskolor (F-9). Projektet har inspirerats av Linköpings kommuns projekt med samma namn.

Älmhults barn och unga har en viktig roll i arbetet mot ett hållbart Älmhult (Miljöplan 2030) och syftet är att barnen på ett engagerande, roligt och inspirerande sätt ska få chansen att lära sig mer om miljöfrågor. Syftet är också att stötta lärare och pedagoger att hitta sätt att arbeta med målen kring hållbar utveckling som finns inskrivna i läroplanen. Genom att samlas kring ett gemensamt tema får vi ökad kraft och fokus för olika miljöfrågor.

Läs mer om konceptet här.

Älmhult kommuns miljöplan 2030

Sammanfattning av upplägg

Uppdraget består av tre delar:

Del 1: Ta reda på hur mycket mat er skola slänger

Skolköken kommer att väga all mat under vecka 4 och vecka 21.

Del 2: Miljöspana! (obligatorisk)

Vilka konsekvenser får matavfallet för miljö, samhället och plånboken? Och varför slänger vi så mycket mat? För varje årskurs finns förslag på frågeställningar för att inspirera er att arbeta med samtliga dimensioner inom hållbar utveckling.

Redogör senast den 15 juni vilka frågeställningar som har diskuteras genom att svara på fyra frågor i formulär ”Redovisning Miljöspanarna Del 2”. Formuläret finns i högerspalten. Skolornas miljöombud kommer att sammanställa svaren.

Del 3: Påverka och agera! (frivillig del)

Redovisa någon av frågeställningarna ovan och/eller inspirera och uppmana till minskat matsvinn. Påverka matsvinnet med tips och förslag. Vad kan ni göra för att minska på matavfallet i skolan eller hemma? Valfritt redovisningsformat.

Skicka in redovisning och/eller QR-kod senast den 24 maj till Almhult-Miljo@almhult.se eller med internpost till kommunhuset, Norra Parkgatan 2, 343 30, Älmhult.

Redovisningar kommer att ställas ut under stadsfestivalen i juni.

Till toppen