Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Vandrande skolbuss

En vandrande eller cyklande skolbuss går ut på att ni som föräldrar turas om att följa dina och andras barn till och från skolan genom att promenera (eller cykla) tillsammans. Bra för inlärning, trafiksäkerhet, miljön, hälsan och mycket annat.

Ladda ner foldern "På egna ben" är Pdf, 3.5 MB. (Pdf, 3.5 MB).

Det är med resvanor precis som med matvanor, de grundläggs i tidig ålder. Både de goda och de mindre goda vanorna, som att till exempel välja bilen när det finns andra alternativ. Därför arbetar vi på Älmhults kommun med att inspirera och motivera barn och ungdomar att resa till och från skolan på ett hållbart sätt. Det är bra för miljön, trafiksäkerheten och sist men inte minst för den egna hälsans skull.

Vandrande skolbuss är ett sätt för föräldrar att turas om att följa sina och andras barn till skolan. Möjligheterna är många och reglerna sätter familjerna upp själva, till exempel kan en familj ansvara för en hel vecka eller så delar man upp det per dag. Gruppen med barn och vuxna träffas varje dag på bestämd plats eller så hämtas barnen vid bostaden för att sedan gemensamt ta sig till skolan. 

Att strunta i bilen ger en massa fördelar

Vinster för barnen

 • Piggare och mer koncentrerade i skolan.
 • Självständighet och gemenskap.
 • Daglig, naturlig motion.
 • Minskad klimatoro och känsla av att kunna bidra till en bättre miljö på ett enkelt och konkret sätt.
 • Positiva upplevelser av sin omgivning.
 • Ökad trafikmognad för varje dag

Vinster för föräldrarna

 • Mindre stress på morgonen och mer tid för dig själv de dagar man inte följer barnen till skolan. Tidsbesparingen blir större än tidsåtgången med vandrande skolbuss.
 • Minskad oro för trafiksituationen och miljön kring skolan när bilarna blir färre.
 • Ett friskare, mer koncentrerat och självständigt barn.
 • Möjlighet att själv slippa bilen ibland och förbättra konditionen genom att börja cykla och gå. Du gör en insats för klimatet genom att välja cykel istället för bil.

Bakgrund

Det pågår en utveckling där allt fler barn skjutsas med bil. Detta leder till en allt mer problematisk trafiksituation vid skolorna. Samtidigt kommer allt fler rapporter som visar att barns inaktivitet, ryggproblem med mera ökar. Med små medel som till exempel vandrande skolbussar kan stora förbättringar för hälsa, säkerhet och klimat ske.

Frisk luft och motion - gott för kropp och knopp

Barn som promenerar på morgonen blir mer koncentrerade i skolarbetet, är friskare, får bättre aptit, ökar sin inlärning och orkar med skoldagen bättre. Den dagliga motionen gör såklart gott för föräldrar också. Med vandrande skolbuss lär föräldrar och barn känna varandra, barnen upptäcker sin närmiljö och får samtidigt viktig träning i att vistas i trafiken. Det skapar trygghet för både föräldrar och barn.

Se föreläsningen ”Aktiva barn är smarta barn” med Daniel Berglind, forskare på Karolinska institutet, om hur barns aktivitet påverkar hälsa och inlärningsförmåga. Länk till annan webbplats.

Tips för dig som vill starta en vandrande skolbuss

 1. Skaffa klasslistor från skolan och välj ut några familjer i ditt närområde som har barn i samma ålder. Det kan vara praktiskt med barn i samma klass som då har samma tider.
 2. Ta kontakt med familjerna och undersök intresset. Kanske skolan kan hjälpa till att ge tid på föräldramöten.
 3. Bestäm vilka dagar och tider som ska gälla. Det kan vara bra att inleda med en eller två dagar i veckan. Om ni är fem familjer som samarbetar innebär det att varje familj har ansvar för en dag per vecka. Om barnen slutar vid olika tider kan det vara enklast att bara gå på morgonen.
 4. Ha god framförhållning! Gör ett schema för hela terminen där varje familjs ansvarsdagar är tydligt inskrivna.
 5. Bestäm tid och mötesplats alternativt gå från hem till hem.
 6. Sätt upp rutiner för vad som gäller om ett barn eller en förälder är sjukt.

Ladda ner för att komma igång:

Intresseblankett för vandrande skolbuss Word, 100.5 kB. (Word, 100.5 kB)

Kom-igång-mall för vandrande skolbuss Excel, 13.2 kB. (Excel, 13.2 kB)

Till toppen