Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Anmälan av värmepump

Eftersom miljön kan påverkas negativt av installationen måste man ta vissa försiktighetsåtgärder. Miljö- och byggnämnden beslutar om dessa försiktighetsåtgärder i en föreskrift, till fastighetsägaren. Jord-, berg och sjövärmeanläggningar ska anmälas till miljö- och byggnämnden i god tid innan installationen sker. Luftvärmepump är inte anmälningspliktigt.

För att nämnden ska hinna behandla din anmälan krävs i normalfallet sex veckor. Under semestertider kan det ta längre tid. För handläggningen av anmälan tar nämnden ut en avgift. Om du glömmer att anmäla kan du i värsta fall dömas för brott mot anmälningsplikten. Det gäller även om man inte var medveten om skyldigheten att anmäla.

Det är viktigt att grund- och ytvatten skyddas mot utsläpp och föroreningar som kan påverka kvalitén negativt. Därför finns det för de flesta kommunala vattentäkter skyddsområden och föreskrifter för att förhindra att vattnet förorenas. Detta kan påverka din möjlighet att inrätta en värmepump.

För att kontrollera om din fastighet ligger inom ett skyddsområde klicka på länken på respektive ort i högermarginalen.

Vid olycka eller annan risk för förorening av grundvatten inom skyddsområdena kontakta omgående räddningstjänsten, telefon 112.

Miljö- och byggnämnden tar ut en avgift för handläggning av anmälan i enlighet med Älmhults kommuns taxa för prövning.

Läs mer om värmepumpar här.

Till toppen