Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Avgifter

Miljö- och byggnämnden tar ut en avgift för tillsynen och prövning enligt miljöbalkens område. Avgiftens storlek varierar mellan olika branscher och bestäms av den taxa som beslutas av kommunfullmäktige. Timavgiften för tillsyn och generell prövning är 1008 kronor per timme. Vissa prövningar har fasta avgifter, dessa framgår också av taxan. En del verksamheter omfattas även av årsavgifter knutet till tillsynen, årsavgiften beräknas i enlighet med det som angivits i den aktuella taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.

Till toppen