Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Båtvård

Båtbottnarna målas ofta för att hindra alger och annat från att få fäste på båten. Problemet med dessa färger är att de innehåller ämnen som skadar vattenlivet och den marina miljön.

Det finns nya färger som har mindre negativa effekter på vattenlivet, men att rengöra båten mekaniskt är ändå det mest skonsamma för miljön. Det är speciellt viktigt att välja miljövänliga metoder för båtar i sjön Möckeln som levererar dricksvatten till Älmhults tätort.

Båtvård för insjöar

Om man trots allt behöver måla båten är det viktigt att välja färger som är godkända för området. I insjöar är det endast tillåtet att använda fysikaliskt verkande skydd mot påväxt. Det kan vara genom att en hal yta skapas där påväxten inte får fäste eller genom att färgen är självpolerande, det vill säga det yttersta lagret av färg, tillsammans med eventuell påväxt, lossnar när båten rör sig i vattnet. Men även fysikaliskt verkande färger kan vara giftiga. Vissa färger innehåller till exempel zinkoxid, som är giftigt för vattenmiljön om det läcker ut. Av märkningen på färgburken ska det framgå om färgen är giftig för hälsa och miljö.

I insjöar får inte längre båtbottenfärger användas som på kemisk eller biologisk väg förhindrar att havstulpaner, musslor och alger sätter sig fast på båtskrovet. Dessa färger räknas som bekämpningsmedel. På västkusten är påväxtproblemen större och därför får vissa färger användas. På nyare färgburkar ska det finnas information om i vilka områden färgen får användas. Använd inte gamla färger utan att kontrollera om färgen fortfarande får användas!

Miljöpåverkan

Bottenmålning av fritidsbåtar har stor betydelse för vattenmiljön eftersom de förtöjs nära stranden i grunda vikar, vilka är viktiga fortplantningsområden för många vattenlevande arter. Under en analys 2011 upptäcktes höga halter av tennorganiska föreningar (Tributyltenn TBT) i Möckeln, som är Älmhults dricksvattentäkt. De tennorganiska föreningarna, som är giftiga för både människor och miljö, härrör från båtbottenfärger och har varit förbjudet sedan länge.

Läs mer om godkända och förbjudna färger och alternativa metoder:
Kemikalieinspektionen om båtbottenfärger Länk till annan webbplats.

Kemikalieinspektionen - Några råd och tips Pdf, 202.2 kB. (Pdf, 202.2 kB)

I båtmiljörådets lilla miljöguide hittar du information kring ett miljövänligt båtliv
Båtmiljörådets lilla miljöguide Pdf, 2.3 MB. (Pdf, 2.3 MB)

Läs mer om olika metoder för båtbottentvätt med mera:
Havs- och vattenmyndighetens hemsida om olika metoder för Länk till annan webbplats.
båtbottentvättning, såsom borsttvätt, tvätt över spolplatta och tvätt på Länk till annan webbplats.
uppställningsplats. Länk till annan webbplats.

Till toppen