Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Biltvätt

Tänk på miljön! Genom att tvätta bilen i en godkänd "gör-det-själv-hall" eller automatisk biltvätt, renas det miljöfarliga tvättvattnet i en anläggning med bland annat oljeavskiljare.

Endast vid enstaka tillfällen får tvätt ske på din egen tomt om bilen står på gräsmatta eller grus, där vattnet ges möjlighet att sjunka ner i marken och renas där. Miljövänliga och miljömärkta produkter ska användas men inga avfettningsmedel. Ställ inte bilen på asfalt eller för nära dricksvattenbrunnar, dagvattenbrunnar eller vattendrag.

Vad händer när du tvättar bilen på gatan?

När du tvättar din bil på gatan eller på din asfalterade garageinfart, rinner vattnet ner i dagvattenbrunnar. Därifrån förs tvättvattnet oftast helt orenat ut i en sjö eller vattendrag. Tvättvattnet innehåller tungmetaller, olja och andra kemikalier som är skadliga för oss människor och vattenlevande växter och djur.

Lagar och bestämmelser

Älmhults kommun har genom ett miljösamverkansprojekt med övriga kommuner i Kronobergs län samt Blekinge län tagit fram en policy för fordonstvätt.

Policyn för fordonstvätt går att ladda ner i högerkolumnen och anger lämpliga försiktighetsmått enligt miljöbalkens krav.

Det är den som tvättar som är skyldig att vidta de försiktighetsmått som krävs för att förhindra att människor eller miljön tar skada. Biltvätt på gatan och utsläpp av förorenat tvättvatten kan därför leda till föreläggande eller förbud.

Till toppen