Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Förorenad mark

Länsstyrelsen i Kronobergs län har under 2005 identifierat möjliga förorenade områden i länet. Totalt har 1917 områden påträffats varav 201 av objekt i Älmhults kommun. 

De branscher som har identifierats är bensinstationer, bilvård, avfall, samhälle, träindustri, tillverkningsindustri, glasindustri, skjutbanor, kemtvätt, handelsträdgård, historisk verksamhet och övrig industri.

I samband med byggnation eller exploatering av ett område kan det finnas en risk för att en förorening påträffas. Enligt 10 kapitlet 11 § miljöbalken är den som äger eller brukar en fastighet skyldig att genast underrätta tillsynsmyndigheten om en förorening upptäcks på fastigheten. Vid förvärv av en ny fastighet kan det vara en god idé att ta kontakt med miljö- och byggförvaltningen för att ta reda på om det finns något potentiellt förorenat område på fastigheten. Alla objekt som länsstyrelsen har identifierat finns registrerade i kommunens kartprogram. Som fastighetsägare kan du bli ansvarig för att sanera en påträffad förorening. Innan en saneringsåtgärd vidtas måste en anmälan ske till miljö- och byggnämnden.

Till toppen