Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Tillsyn

I alla kommuners uppdrag ingår att vara tillsynsmyndighet för att se till att företag följer bestämmelserna i miljöbalken, som är en samordnad miljölagstiftning. Syftet är att främja en hållbar utveckling för att nuvarande och kommande generationer ska kunna leva i en hälsosam och god miljö.

I Älmhults kommun är det miljö- och byggnämnden som ansvarar för tillsynen. Tillsyn är utformad enligt miljötillsynsförordningen och innebär generellt att kommunen gör inspektioner eller granskar och prövar handlingar som kommer in till tillsynsmyndigheten.

Inspektioner

Vi besöker normalt företag och verksamheter, som är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt miljöprövningsförordningen, årligen eller vart tredje år. Mindre verksamheter besöker vi oftast i samband med särskilda projekt eller för att vi har fått klagomål. I vår broschyr kan ni läsa mer om hur inspektioner går till och hur avvikelser hanteras med uppföljning och eventuella beslut.

Avgift

Tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter betalar vanligtvis en årlig avgift för tillsynen. Avgiftens storlek anges i miljö- och byggnämndens taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område och är baserad på det generella tillsynsbehovet för branschen eller verksamhetens art. Ytterligare avgift i form av timavgift kan tas utom företaget inte följer sina beslut. Timavgift tas även ut vid tillsyn av mindre verksamheter, som inte betalar en årlig avgift. Som företagare kan du alltså påverka den tid vi behöver lägga hos dig och därmed även avgiften.

Till toppen