Nyheter

 1. Senast ändrad: 2020-08-06 11:58

  Stort TACK till alla er som håller i och håller ut – tillsammans tar vi oss igenom krisen

  Bland Älmhults kommuns nästan 1000 vård- och omsorgstagare har smittspridningen sedan början av juni varit nere på låga nivåer. Det är tillsammans vi tar oss igenom krisen.

 2. Senast ändrad: 2020-07-15 09:55

  Nya föreskrifter om brandfarliga gaser och aerosoler

  Från 1 augusti 2020 gäller nya föreskrifter och allmänna råd om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler, MSBFS 2020:1. Samtidigt upphör då gällande föreskrifter och allmänna råd helt eller delvis.

 3. Senast ändrad: 2020-07-09 08:04

  Evenemanget MAT2020 ställer om och blir MAT-runda och en digital kunskapsbuffé

  Evenemanget MAT har i ett decennium varit en plattform för lokala diskussioner om nationella angelägenheter kopplat till hela livsmedelskedjans hållbara utveckling. Evenemanget har aldrig haft större relevans än nu – samtidigt har det aldrig varit …

 4. Senast ändrad: 2020-07-08 01:12

  Kompetensutveckla din personal – Anmäl ditt intresse för projektet Framtidssäkrad industri

  Projektet Framtidssäkrad industri riktar sig till dig som företag och dina anställda som direkt påverkats av coronapandemin genom neddragningar eller avtal om korttidsarbete i enlighet med Tillväxtverkets regelverk.

 5. Senast ändrad: 2020-07-08 11:49

  Region Kronoberg erbjuder allmänheten test för pågående covid-19-infektion

  Från och med onsdag 8 juli erbjuder Region Kronoberg allmän provtagning för covid-19, enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Provtagningen gäller personer med symtom som skulle kunna vara covid-19, och görs för att bekräfta om personen har en …