Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Arbetsmarknadsenheten

Vad gör arbetsmarknadsenheten?

Arbetsmarknadsenheten i Älmhults kommun har två huvuduppdrag:

  • Att vara ett bollplank och stöd till kommunens arbetsgivare i frågor som handlar om kompetenshöjande insatser för personal och riktade rekryteringar.

  • Att stötta invånare som har försörjningsstöd och invånare som står utanför arbetsmarknaden med riktade aktiviteter som leder till självförsörjning.

Arbetsmarknadsenheten arbetar förvaltningsövergripande i kommunen och samverkar med externa aktörer som till exempel Arbetsförmedlingen, Europeiska Socialfondsprojekt, utbildningsanordnare, samordningsförbund och andra kommuner.

Hur kan arbetsgivare och arbetsmarknadsenheten samarbeta?

Som arbetsgivare i Älmhults kommunen kan du vända dig till arbetsmarknadsenheten för frågor angående kompetenshöjande insatser till befintlig personal, samordning av utbildningsinsatser och rekrytering av personal via arbetsmarknadsenhetens rekryteringsträffar. Du kan också kontakta oss för samordning av subventionerade anställningsformer och praktik.

Kommunens aktivitetsansvar och projektkontor

Inom arbetsmarknadsenheten finns kommunens aktivitetsansvar (KAA) och ett projektkontor för arbetsmarknadsprojekt.

Om kommunens aktivitetsansvar (KAA)

Det kommunala aktivitetsansvaret riktar sig till ungdomar 16–20 år. Här kan de få stöd att börja studera eller hitta en annan meningsfull sysselsättning.
Läs mer om KAA här. Länk till annan webbplats.

Projektkontoret

Nedan presenteras aktuella projekt som projektkontoret är involverade i. Fler projekt beräknas starta inom en snar framtid.

Projektet Fasetten för arbete och studier

Fasetten vänder sig till unga vuxna i åldrarna 18–24 år. Projektet riktar sig till dig som vill nå en förändring kring din nuvarande sysselsättning eller som behöver stöd i hur du ska gå tillväga för att nå dina mål.

Stödet kan bland annat innebära hjälp med hur du kan skriva ett bra CV, att träna på hur du ska genomföra arbetsintervjuer, göra studiebesök hos arbetsgivare eller att ha motiverande samtal. Det är dina behov som styr stödet och det är din egen förmåga och vilja som kommer att driva din utveckling framåt.

Medfinansieras av Europeiska Socialfonden (ESF)
Projektet Fasetten finns i kommunerna Ljungby, Alvesta, Markaryd och Älmhult. Projektet, som kommer att pågå fram till år 2023, medfinansieras av Europeiska Socialfonden (ESF) och medverkande kommuner.

Kontaktperson i Älmhult
Elin Nilsson, jobbkoordinator i Älmhult
E-post: elin.nilsson@ljungby.se
Telefon: 072 162 82 30

Projektet Fokus 2.1

Projektet riktar sig till individer som är 16–64 år och som står långt från arbetsmarknaden eller har sökt jobb under lång tid och har fler än två myndighetskontakter. Här deltar individen i ett 8-veckorsprogram med gruppbaserad verksamhet och individuella samtal.

Kontaktpersoner

Nina Narvén, projektkoordinator
E-post: nina.narven@ljungby.se

Sofie Blomgren Rydberg, koordinator
E-post: sofie.blomgren-rydberg@almhult.se

Var hittar du arbetsmarknadsenheten?

Du hittar oss i Röda Villan vid järnvägsstationen i Älmhult.
Vår adress är: Knutsgatan 8B, Älmhult

Till toppen