Företagsregister

Företagsregistret är ett redskap för att underlätta kontakter och samarbeten inom det lokala näringslivet. Syftet med registret är att visa företagarna vilka resurser och kompetenser som finns på hemmaplan men också att skapa förutsättningar för en snabb och bra dialog mellan kommun och företag.

Här kan du som företagare kostnadsfritt synas på kommunens webbplats samt få information och inbjudningar. Med hjälp av företagsregistret kan du söka fram mer information om företagen i vår kommun.

I vårt företagsregister finns kontaktuppgifter till cirka 1800 aktiva företag i kommunen, allt från enskilda firmor till större aktiebolag.

Så här fungerar företagsregistret

Både sökning och registrering av företagsuppgifter är kostnadsfri. Registret uppdateras regelbundet. Kolla gärna så att dina uppgifter stämmer!

Här registrerar eller ändrar du dina företagsuppgifterlänk till annan webbplats

Här söker du i företagsregistretlänk till annan webbplats

Saknas ditt företag eller har vi fel uppgifter  

Om företaget inte finns med i företagsregistret så kan det bero på att företaget inte har ett registrerat arbetsställe i Älmhults kommun. Om ditt företag vill finnas med i företagsregistret för Älmhults kommun och synas på den publika sidan så går du in på verksamt.se och anmäler ytterligare ett arbetsställe (Älmhult). Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver varaktig verksamhet med minst en anställd på 20 timmar i veckan.

Ändra uppgifter om arbetsställe

Företaget kommer då med i vårt företagsregister och får också information och inbjudningar från kommunen.

Här kan du ändra uppgifter om arbetsställe - verksamt.selänk till annan webbplats

Är du ny som företagare?

Då är det viktigt att du kommer med i vårt företagsregister!