Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Anordna evenemang/torghandel

Tillstånd mark och polis

Om du vill använda allmän mark tillfälligt för olika aktiviteter som exempelvis marknader eller evenemang behöver du tillstånd. Tillståndet söker du hos Polisen, som sedan vidarebefordrar ansökan till markägaren. Gäller det kommunal mark behöver du även göra en ansökan till kommunen.

Läs mer ansökan om att ha evenemang på offentlig plats här.

På tisdagar och lördagar klockan 08.00-18.00 har vi torgdag på östra halvan av Stortorget i Älmhult.

Läs mer om våra torgdagar här.

Livsmedel

Ska du servera mat behöver du registrera det hos miljö- och byggförvaltningen. Anmälan om registrering måste lämnas senast 14 dagar innan du startar.

Läs mer om hur du registrerar och vilka regler som gäller här.

Serveringstillstånd

För att servera alkoholdrycker till allmänheten eller till slutet sällskap krävs ett så kallat serveringstillstånd. Serveringstillstånd kan vara stadigvarande eller tillfälligt.

Läs mer om serveringstillstånd här.

Brandfarliga och explosiva varor

Vid anordnande av evenemang/torghandel kan det krävas tillstånd för hantering av brandfarlig och/eller explosiv vara.

Tillstånd för att hantera brandfarliga varor behövs om man hanterar större mängder av någon produkt än:

  • 2 liter brandfarlig gas som hanteras inomhus, ex: gasol, vätgas, acetylen
  • 60 liter brandfarlig gas där ingen del av hanteringen sker inomhus, ex: gasol
  • 100 liter brandfarlig vätska med en flampunkt på högst 60 °C, ex: rödsprit, bensin
  • 10 000 liter brandfarlig vätska med flampunkt högre än 60 °C upp till och med 100 °C, ex: diesel
  • 100 liter extremt brandfarliga eller brandfarliga aerosoler (sprayburkar)

Fetmarkerad text anger de gränsvärden som oftast överskrids av aktuell verksamhet.

Mindre tält där maten lagas i tältet och kunden köper sin mat, vanligtvis över disk, och går där ifrån, behöver inte söka tillstånd för hanteringen om det gäller maximalt 60 liter gasol (ex. 2 st. P11 eller PK10), detta eftersom hanteringen då sker utomhus.

En snabbmatsbil (food truck) är ett fordon eftersom den är avsedd för transport på väg. Den omfattas då av Transportstyrelsens regler genom fordonslagen och hantering av brandfarlig vara i fordonet är inte tillståndspliktig enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

Vid användande av explosiva varor, exempelvis fyrverkerier, krävs (med några få undantag) tillstånd.

Tillstånd för hantering av brandfarlig och/eller explosiv vara söks hos Älmhults räddningstjänst.

Läs mer om tillstånd för hantering av brandfarlig och explosiv vara här.

Till toppen