Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Starta frisörsalong

Bygglov

Ska du bygga en ny byggnad, bygga till eller göra vissa ändringar krävs bygglov, kontakta bygglovshandläggare på telefon 0476-550 00. Ärendet handläggas inom tio veckor från det datum då ansökan är komplett.

Läs mer om bygglov här.

Brandskydd

Som verksamhetsansvarig, ska du ha ett förebyggande systematiskt brandskyddsarbete. Det innebär att du planerar, utbildar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet. Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) gäller alla, oavsett storlek och verksamhet. Du ska gå igenom ditt behov av brandskydd, se till att det fungerar och att alla på arbetsplatsen har den kunskap och det material som är nödvändigt.

En brandskyddsdokumentation ska även lämnas in vid större ny- och ombyggnationer, samt vid ändrad användning av till exempel publika lokaler. I dokumentationen ska det framgå vilka förutsättningarna är för brandskyddet och hur byggnadens brandskydd är utformat.

Läs mer på MSB:s hemsida. Länk till annan webbplats.

Brandfarliga och explosiva varor

En frisörsalong ska ha tillstånd att hantera brandfarliga varor om den hanterar större mängder av någon produkt än:

  • 2 liter brandfarlig gas som hanteras inomhus, ex: gasol, vätgas, acetylen
  • 60 liter brandfarlig gas där ingen del av hanteringen sker inomhus
  • 100 liter brandfarlig vätska med en flampunkt på högst 60 °C, ex: rödsprit, bensin
  • 10 000 liter brandfarlig vätska med flampunkt högre än 60 °C upp till och med 100 °C, ex: diesel
  • 100 liter extremt brandfarliga eller brandfarliga aerosoler (sprayburkar), ex: hårspray, mousse, torrschampo

Fetmarkerad text anger de gränsvärden som oftast överskrids av aktuell verksamhet. Tillstånd för hantering av brandfarlig vara söks hos Älmhults räddningstjänst.

Läs mer om tillstånd för hantering av brandfarlig och explosiv vara här.

Hälsoskydd

Frisörsalong är inte anmälningspliktigt till miljö- och byggnämnden men om du vill ha hjälp och information om hälsoskydd är du välkommen att höra av dig.

Läs mer om hälsoskydd här.

Till toppen