Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Starta verksamhet med hygienisk behandling

Här hittar du de tillstånd som du kan behöva när du startar en verksamhet med hygienisk behandling, som exempelvis fotvård, nagelsalong, tatueringsstudio.

Bygglov

Ska du bygga en ny byggnad, bygga till eller göra vissa ändringar krävs bygglov, kontakta bygglovshandläggare på telefon 0476-550 00. Ärendet handläggas inom tio veckor från det datum då ansökan är komplett.

Läs mer om bygglov här.

Hälsoskydd

Verksamheter med hygienisk behandling där det finns risk för blodsmitta genom användning av stickande och skärande verktyg (till exempel fotvård, piercing och tatuering) ska anmälas till miljö- och byggnämnden minst sex veckor innan verksamheten öppnar.

Detta gäller även solarier och badanläggning för allmänheten eller bad med många användare, exempelvis badtunna.

Läs mer om hälsoskydd här.

Brandskydd

Som verksamhetsansvarig, ska du ha ett förebyggande systematiskt brandskyddsarbete. Det innebär att du planerar, utbildar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet. Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) gäller alla, oavsett storlek och verksamhet. Du ska gå igenom ditt behov av brandskydd, se till att det fungerar och att alla på arbetsplatsen har den kunskap och det material som är nödvändigt.

En brandskyddsdokumentation ska även lämnas in vid större ny- och ombyggnationer, samt vid ändrad användning av till exempel publika lokaler. I dokumentationen ska det framgå vilka förutsättningarna är för brandskyddet och hur byggnadens brandskydd är utformat.

Läs mer om brandskydd på MSB:s hemsida. Länk till annan webbplats.

Till toppen