Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Lagar och reglar

När kommunen anskaffar varor, tjänster, byggentreprenader eller byggkoncession ska kommunen följa lagen om offentlig upphandling (2016:1145). Lagen bygger på EG-direktiv som bland annat reglerar fri rörlighet för varor, etableringsfrihet, frihet att tillhandahålla tjänster samt de principer som följer av dessa.

Lagen om offentlig upphandling (2016:1145) Länk till annan webbplats.. L
 
Tillsynsmyndighet för upphandlingsärenden är Konkurrensverket. För att läsa mer om upphandlingsregler och domstolsavgöranden besök Konkurrensverkets webbplats www.konkurrensverket.se Länk till annan webbplats.

Till toppen