Vattenläcka på Riskullavägen i Diö 2020-02-10. Uppdatering 2020-02-14 kl 08.00: upphävning av kokningsrekommendation

Vi har nu fått godkända prover på dricksvattnet vilket gör att vi kan häva kokningsrekommendationen från idag fredagen den 14 februari. Ni kan använda vattnet som vanligt igen.


Uppdatering 2020-02-11 kl 07.30. På grund av trycklösa dricksvattenledningar i samband med gårdagens va-arbete rekommenderar vi våra abonnenter på Riskullavägen 11, 13, 15, 16 och 17 att koka sitt dricksvatten tills nytt meddelande ges. Allt vatten som ska användas till matlagning, tandborstning, dricksvatten, kaffekokning med mera bör kokas. Mer information hittar ni på Livsmedelsverkets hemsida: https://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--kontroll/dricksvattenproduktion/kokning-av-dricksvatten---faktablad/länk till annan webbplats

Kokning rekommenderas fram till ny information lämnas.

Uppdatering 2020-02-10 kl 14.00: Gatuavdelningen har lyckats ringa in vattenläckan och därför kommer endast fem VA-abonnenter att beröras av vattenavstängningen. De fastigheter som blir berörda är Riskullavägen 11, 13, 15, 16 och 17 i Diö. Vattensläpet kommer att ställas upp i vändplanen på Riskullavägen under måndag eftermiddag.

Gatuavdelningen har upptäckt en stor vattenläcka och behöver därför stänga av vattnet för samtliga VA-abonnenter i Diö, Liatorp, Värpeshult, Stenbrohult, Råshult och Möckelsnäs. Vattnet stängs av måndag den 10 februari cirka kl 13.30.

Vattnet kommer att vara avstängt tills arbetet är slutfört. Vi gör vårt bästa för att det ska gå så snabbt som möjligt. Prognosen är att samtliga VA-abonnenter ska ha vattnet tillbaka sent måndag kväll. Observera att tiden är ungefärlig och kan bli både kortare och längre.

Vattensläp kommer att ställas upp i vändplan på Riskullavägen i Diö där man kan hämta vatten i egen medtagen dunk.

Vi vill be dig att

  • Använd inte kranar i fastigheten eftersom ni då riskerar att dra in smuts i era ledningar.
  • Använd inte tvättmaskin, diskmaskin eller maskin beroende av vatten under tiden ovan.

När arbetet är slutfört, spola i kallvattenkranen tills du får klart vatten, för att få bort eventuella missfärgningar (ej farligt). Är vattnet fortfarande missfärgat efter 20 minuters spolning ska ni kontakta oss.

Eventuella frågor besvaras av gatuavdelningen telefon 0476-550 00, eller via mejl tekniska@almhult.se

Vid akuta problem efter arbetstid kontakta SOS Alarm telefon 0470-468 51.

Tekniska förvaltningen

Serviceinformation
Publicerad: