Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Information om samordnad individuell plan

Du som har behov av stöd, hjälp och insatser från socialtjänsten och hälso- och sjukvården kan få en samordnad individuell plan, SIP. Det är kommunen och regionen som ska erbjuda dig detta.

Den samordnade planen utgår från dina egna mål och behov och det är du som godkänner vilka som får ta del av din plan.

Du har möjlighet att få en samordningsansvarig. Den samordningsansvariga har den mesta kontakten med dig när det gäller den samordnade individuella planen. Du har rätt att ta med dig någon närstående om du vill.

Vill du att en samordnad individuell plan ska göras kan du fylla i blanketten Begäran om samordnad individuell plan Länk till annan webbplats. (pdf, 197 kB) och lämna till din kontakt i kommunen.

Med hjälp av den samordnade individuella planen ska

  • du vara delaktig och ha inflytande över dina insatser
  • du få en överblick över din situation
  • det bli bättre samordning av insatserna

Den samordnade individuella planen ska se till att

  • du och dina närståendes erfarenheter tas tillvara
  • ge stöd för och tillvarata dina intressen
  • ha fokus på vad som behövs för att du ska klara din vardag
  • alla insatser som behövs för att du ska återhämta dig och få ett bra liv är lika viktiga
  • du kan framföra önskemål om vem du vill ska vara samordningsansvarig
  • planen blir en form av kontrakt mellan dig och de som deltar i planeringen

Några viktiga saker att prata om vid ett planeringsmöte kan till exempel vara hälsa, boende, sysselsättning, fritid och sociala relationer. Planeringsmötet ska hjälpa dig att se vad du behöver, hur dina behov ska kunna tillgodoses och hur din plan ska följas upp.

Om du har frågor om den samordnade individuella planen och/eller vill få en planering tar du kontakt med den person inom kommunen eller regionen som du har mest kontakt med.

Om du inte kan eller vill vara med på planeringsmötet men har lämnat samtycke till att en planering ändå görs kan till exempel en närstående eller god man vara med på mötet i stället för dig.

Till toppen