Hoppa direkt till innehållet

Sammanhållen journalföring

Älmhults kommuns hemsjukvård har en sammanhållen journalföring tillsammans med Region Kronoberg.

Sammanhållen journalföring innebär att när du får vård av vårdpersonal i hemsjukvården har personalen möjlighet att få tillgång till uppgifter i journaler som förs hos region Kronoberg. Regionen har samma möjlighet att ta del av det som kommunens personal skriver.

Som patient har du rätt att stå utanför sammanhållen journalföring och rätt att spärra dina uppgifter.

Du som önskar kan också begära ett loggutdrag från din journal, använd då den blankett som du hittar under "Relaterad information" på denna sida eller kontakta kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska.

På 1177.se kan du läsa mer om regler och rättigheter om sammanhållen journalföring.länk till annan webbplats

Spärra uppgifter

Du kan välja att spärra uppgifter som du inte vill ska finnas tillgängliga i din journal. Du kan däremot inte spärra uppgifter för dina barn.

Om du vill spärra dina uppgifter kontaktar du den vårdgivare som skrev in uppgifterna du vill ha spärrat. Om du ångrar dig och vill ta bort spärren igen går det bra.

Om du vill spärra din uppgifter använder du någon av blanketter som du hittar i högersplaten under Relaterad information. Den ifyllda blanketten skickas till den förvaltning som har skivit uppgifterna i din journal:

Älmhults kommun
Socialförvaltningen/att. Åsa Svensson
Box 500
343 23 Älmhult

Älmhults kommun
Centrala barn- och elevhälsan/att. Marie Pripp
Norra Esplanaden 18 D
343 30 Älmhult

Samtycke

Det är bara vårdpersonal som har en vårdrelation med dig som får ta del av uppgifterna i din journal. Personalen måste fråga dig och få ditt samtycke till att läsa din journal från andra vårdgivare. Tala med din sjuksköterska om du inte vill vara med i sammanhållen journalföring eller om du vill spärra dina uppgifter mellan vårdenheter.

Om du inte kan ge ditt samtycke

All behörig vårdpersonal får ta del av spärrade uppgifter om du på grund av sjukdom eller medvetslöshet inte kan lämna ditt samtycke och det är fara för ditt liv och hälsa.

Loggkontroll

Varje gång någon läser i en elektronisk journal registreras detta. Älmhults kommun genomför loggkontroller för att kontrollera att ingen obehörig läst din journal.

Inre sekretess

En vårdgivare kan välja att inte publicera uppgifter från en särskild enhet i den sammanhållna journalen. I Älmhults kommun finns ingen sådan inre sekretess.

Begäran om utdrag av loggkontroll

Älmhults kommun gör återkommande stickprovskontroller av loggarna. Kontakta Älmhults kommuns medicinskt ansvarig sjuksköterska eller använd formuläret "Begäran om loggutdrag" under "Relaterad information".