Hoppa direkt till innehållet

Budget- och skuldrådgivning

Älmhults kommun erbjuder budget- och skuldrådgivning utifrån din situation. All rådgivning är kostnadsfri och medarbetarna har sekretess.

Du som är invånare i Älmhults kommun har möjlighet att få budget- och skuldrådgivning genom att ringa Konsument Ljungby. Konsument Ljungby är ett samarbete mellan nio kommuner för gemensam rådgivning.

Budgetrådgivning - när du behöver hjälp med att planera hushållsekonomin

  • Gå igenom inkomster och utgifter och göra en budget
  • Planera din ekonomi
  • Samtal om hur du kan förändra dina inkomster och utgifter

Skuldrådgivning - när du har problem med att betala dina skulder

  • Skapa överblick och sammanställa dina skulder
  • Ta kontakt med dina fordringsägare
  • Försöka förhandla fram lösningar

Skuldsanering - när du uppfyller kraven i skuldsaneringslagen

  • Informera om vad som gäller
  • Hjälpa till med ansökan
  • Stöd under hela skuldsaneringsprocessen

Kommunens budget- och skuldrådgivare kan se möjligheter, alternativ och handlingsutrymme när du själv inte gör det.