Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Dödsboanmälan

När någon avlider måste man gå igenom och redovisa personens tillgångar. Det kallas bouppteckning och den skickas till Skatteverket. Du kan göra den själv eller anlita en jurist eller begravningsbyrå. Bouppteckning kan ibland ersättas av en dödsboanmälan.

Ibland saknar den avlidne tillgångar eller försäkringar som räcker till för att betala kostnaderna för begravningen. Då kan du göra en dödsboanmälan. Dödsboanmälan är en enklare form av bouppteckning som socialförvaltningen kan göra. Dödsboanmälan är kostnadsfri.

Det som är viktigt att veta är att dödsboets eventuella tillgångar i första hand ska täcka begravningskostnaderna. Fakturor som exempelvis hyra, el, telefoni med mera ska inte betalas innan man vet säkert att begravningskostnaderna kan betalas.

En dödsboanmälan ska göras inom två månader från dödsdagen.

En dödsboanmälan görs inte om:

  • Någon av dödsbodelägarna* vill att det görs en bouppteckning
  • Ifall det behövs mycket arbete av handläggaren för att få uppgifter om den avlidnes ekonomi
  • Den som gått bort äger saker som är ekonomiskt värdefulla

*en dödsbodelägare är en person som har omedelbar rätt till ett arv eller bodelning i det aktuella dödsboet. En dödsbodelägare kan vara en legal arvinge eller en universell testamentstagare, det vill säga en person som genom testamente ärver en del av det som finns kvar när alla skulder är betalda.

För att socialförvaltningen ska kunna ta ställning till ifall en dödsboanmälan behövs göras istället för en bouppteckning måste socialförvaltningen få in en del uppgifter. En fullständig förteckning över vilka uppgifter som ska redovisas hittar du här. Pdf, 201.8 kB. (Pdf, 201.8 kB)

Det finns mer information om bouppteckning och dödsboanmälan på Skatteverkets hemsida Länk till annan webbplats..

När handläggaren är klar med dödsboutredningen sänds dödsboanmälan till Skatteverket för godkännande och därefter skickas dödsboutredning samt dödsboanmälan hem till en av dödsbodelägarna. Dödsboanmälan kan dödsbodelägarna sedan använda att skicka ut som underlag till eventuella fordringsägare som inte kan få betalt, som ett bevis på att det inte finns några tillgångar i dödsboet.

Till dig som är efterlevande maka/make/sambo/registrerad partner

Om din ekonomiska situation blir problematisk med anledning av dödsfallet kan du vända dig till någon av socialsekreterarna som jobbar med ekonomiskt bistånd. De kan hjälpa dig att utreda din möjlighet att få ekonomiskt bistånd.

Begravningskostnader

Om den avlidne inte har tillräckligt med pengar till begravningen kan socialförvaltningen hjälpa till med ekonomiskt bistånd för en värdig begravning. Denna ersättning går att söka först efter att en dödsboanmälan är upprättad. Den ekonomiska ersättningen kan uppgå till ett halvt prisbasbelopp. Du kan läsa mer om det aktuella prisbasbeloppet hos Skatteverket. Länk till annan webbplats.

Det är bara sådana kostnader som är nödvändiga som ingår i ekonomiskt bistånd till begravning. Ansökan om ekonomiskt bistånd kan göras efter det att en beställning har gjorts hos begravningsbyrå.

Det som är viktigt att veta är att dödsboets eventuella tillgångar i första hand ska täcka begravningskostnaderna. Fakturor som exempelvis hyra, el, telefoni med mera ska inte betalas innan man vet säkert att begravningskostnaderna kan betalas.

Om du behöver ansöka om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader kontaktar du någon av socialsekreterarna som jobbar med ekonomiskt bistånd.

Till toppen