Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Klagomål och synpunkter

Har du förslag till förbättringar eller upplever att något blivit fel är du välkommen att kontakta oss på socialförvaltningen. Förhoppningsvis kan vi komma fram till en lösning tillsammans.

Har du drabbats av en patientskada?

Patientskada är en personskada som uppstått genom någon av de situationer som beskrivs i 6 § patientskadelagen enligt följande.

  1. Undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd.
  2. Fel i eller felaktig hantering av sjukvårdsutrustning.
  3. Felaktig diagnos.
  4. Överföring av smittämne som lett till infektion i samband med undersökning, vård, be handling eller liknande åtgärd.
  5. Olycksfall i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller under sjuktransport eller i samband med brand eller annan skada på vårdlokaler eller utrustning.
  6. Ordination av läkemedel i strid med föreskrifter.

Kommuner kan bedriva hälso och sjukvård exempelvis som så kallad hemsjukvård, i äldreboenden, enligt socialtjänstlagen, i habiliteringsverksamhet och inom ramen för elevhälsan. Patientförsäkringen gäller ofta även när en utförare utför hälso- och sjukvården på kommunens uppdrag (normalt dock inte inom elevhälsan).

Du som har drabbats av en patientskada hos Älmhults kommun har möjlighet att vända dig direkt vårt försäkringsbolag Kommunassurans med en skadeanmälan genom att fylla i blanketten på deras hemsida och skicka in den till Kommunassurans.

Här hämtar du blanketten för skadeanmäl direkt på försäkringsbolaget Kommunassurans hemsida:
www.ksfab.se/vid skada/patientskador Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du har också möjlighet att be kommunen att hjälpa dig med att anmäla skadan.

Skadeanmälan (ifylld blankett) kan skickas till följande adress:

Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Göran Olsgatan 1
211 22 Malmö

E-post: skador@ksfab.se
Telefon: 040 - 611 22 00

Till toppen