Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Personer med funktionsvariation

Socialförvaltningen arbetar för att du med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsvariation ska kunna bestämma över din egen vardag och ger stöd och hjälp i olika former. Det finns bland annat anpassade bostäder, boendestöd, daglig verksamhet, fritidsaktiviteter, kontaktpersoner, ledsagare och personlig assistans.

Det stöd och den hjälp som du har rätt till styrs av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL). LSS ska garantera att du som har en omfattande och varaktig funktionsvariation får goda levnadsvillkor, den hjälp du behöver och kan påverka den stöd och service som du får.

Vill du ansöka om stöd och hjälp kontaktar du en LSS-handläggare.

Sekretess

Uppgifter som du lämnar till socialförvaltningen skyddas av sekretess och lämnas inte vidare till någon utomstående.

Sekretess gäller så länge det inte är självklart att uppgiften kan spridas utan att du eller någon närstående lider men av det. De undantag som finns är beslut om omhändertagande och vård utan samtycke.

Om du tycker något är fel eller har förbättringsförslag

Har du förslag till förbättringar eller upplever att något blivit fel är du välkommen att kontakta oss på socialförvaltningen. Förhoppningsvis kan vi komma fram till en lösning tillsammans.

Om du vill skicka in en synpunkt eller ett klagomål gör du det via vårt system. Länk till annan webbplats.

Till toppen