Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Ansökan enligt LSS och SoL

Till LSS-handläggaren vänder du dig bland annat för att få information om stödinsatser. Din ansökan kan vara muntlig eller skriftlig och prövas individuellt.

För att avgöra om du har rätt till den sökta insatsen görs en utredning. Handläggaren besöker dig oftast i hemmet eller på sjukhus för att ta reda på ditt behov av insatser. Beslutet om insatser är oftast tidsbegränsat och kan överklagas.

Detta kan du som är under 65 år ansöka om enligt LSS:

  • rådgivning och annat personligt stöd (exempelvis kurator)
  • personlig assistans
  • ledsagare
  • kontaktperson
  • avlösarservice i hemmet
  • korttidsvistelse
  • korttidstillsyn
  • familjehem eller bostad med särskild service för barn
  • bostad med särskild service för vuxna
  • daglig verksamhet

Använd våra e-tjänster eller blankett för att göra din ansökan!

Till toppen