Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Personlig assistans

För att beviljas personlig assistans ska du ha stora, varaktiga och omfattande hjälpbehov av mycket personlig karaktär och inte fyllt 65 år. Det innebär hjälp med personlig hygien, att klä av och på sig, att äta och att kommunicera med andra, det vill säga grundläggande behov.

Om de grundläggande hjälpbehoven överstiger 20 timmar per vecka är det Försäkringskassan som beslutar om assistansen.

Om du beviljas personlig assistans, har du rätt till inflytande över vem som ska ge dig hjälpen och hur den ska ges. Du kan välja kommunal, privat eller kooperativ utförare. Du kan också bli din egen arbetsgivare.

Om du bedöms ha grundläggande hjälpbehov, har du också rätt till assistans för andra personliga behov.

Personlig assistans är en insats enligt LSS  (9 § p 2).

Till toppen