Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Psykisk ohälsa

Psykisk hälsa är en av våra stora framtidsfrågor och hela samhällets ansvar. Psykisk hälsa handlar bland annat om att människor upplever sin tillvaro meningsfull, att de kan vara delaktiga i samhället och kan hantera livets normala motgångar.

Insatser för dig med psykisk ohälsa utformas ofta i samverkan mellan olika myndigheter och är till för att hjälpa dig att få ett fungerande vardagsliv. Det kan handla om stöd i form av sysselsättning och boendestöd, behandling inom sjukvården eller social rehabilitering. Vid behov samarbetar vi med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt intresse- och anhörigorganisationer.

Om du drabbas av psykisk ohälsa

Om du drabbas av psykisk ohälsa eller en känslomässigt jobbig kris ska du först och främst kontakta din vårdcentral. Är läget akut ska du ringa 112. Är du över 18 år kan du även vända dig till akutmottagningen på Ljungby sjukhus.

Detta stöd kan du få

Personligt ombud

Du som har en psykisk funktionsnedsättning som medför stora svårigheter i din vardag och är över 18 år kan få ett personligt ombud. Personligt ombud har en fristående ställning mot myndigheter och arbetar utifrån dina önskemål och behov. Ett personligt ombud kan hjälpa till med att samordna samhällets vård- och stödinsatser.

Läs mer om personligt ombud här.

Boendestöd

För dig som bor i egen bostad finns det möjlighet att få boendestöd. Hos boendestödjarna kan du få stöd med att exempelvis planera och genomföra dina vardagliga sysslor och hitta dagliga rutiner i din hemmiljö.

Läs mer om boendestöd här.

Kontaktperson och kontaktfamilj

För dig som behöver extra stöd och hjälp under en period i livet, till exempel för att kunna delta mer i samhället.

Läs mer om kontaktperson/kontaktfamilj här.

Sysselsättning

För dig med behov av en meningsfull sysselsättning, eller för dig som behöver stöd i att närma dig ett arbete.

Boenden

För dig som har ett omfattande behov av vård, stöd och omsorg finns olika boendelösningar.

Läs med om våra särskilda boenden här.

Öppen vård

Kommunens öppenvård är tillgänglig för dig som enskild person eller som familj. Hos oss kan du få stöd och rådgivning. Besöken är kostnadsfria och vi har ingen journalföring vid ditt besök. Du är välkommen att ringa eller mejla någon av våra behandlingspedagoger och ställa dina frågor eller boka in en tid för samtal, se telefonnummer under Kontakt.

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer innebär att en eller flera personer utnyttjar eller utövar våld mot en eller flera närstående.

Kommunens socialtjänst kan hjälpa dig som är utsatt för våld och hot. Du kan få träffa en socialsekreterare som du kan tala med för att få råd och stöd i din situation. Socialsekreteraren kan till exempel hjälpa dig med göra en polisanmälan, skaffa tillfällig boende eller annan praktiskt hjälp. Även andra familjemedlemmar kan få en egen kontakt.

Läs mer om vilket stöd du kan få här.

Om du tycker något är fel eller har förbättringsförslag

Har du förslag till förbättringar eller upplever att något blivit fel är du välkommen att kontakta oss på socialförvaltningen. Förhoppningsvis kan vi komma fram till en lösning tillsammans.

Om du vill skicka in en synpunkt eller ett klagomål gör du det via vårt system. Länk till annan webbplats.

Till toppen