Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Stöd i hemmet

Ålder, funktionsvariation eller sjukdom kan göra att du behöver stöd och omsorg för att leva ett självständigt liv.

Du kan få stöd och hjälp med till exempel rehabilitering, hjälpmedel i hemmet, personlig omvårdnad eller boendestöd.

Ansökan

För att ansöka om någon form av stöd eller hjälp i hemmet tar du kontakt med handläggare antingen via telefon eller ansöker via någon av våra e-tjänster.

Kundval

Kundval innebär att du som har beviljats städning, tvätt eller inköp, det vill säga serviceinsatser inom hemtjänsten, kan välja vem som ska utföra de insatserna.

Läs mer om kundval här.

Om du tycker något är fel eller har förbättringsförslag

Har du förslag till förbättringar eller upplever att något blivit fel är du välkommen att kontakta oss på socialförvaltningen. Förhoppningsvis kan vi komma fram till en lösning tillsammans.

Om du vill skicka in en synpunkt eller ett klagomål gör du det via vårt system.länk till annan webbplats