Hjälpmedel

Det finns många olika hjälpmedel som gör vardagen enklare och säkrare. För dig som bor i Älmhults kommun är det rehabenheten som har ansvaret för de flesta hjälpmedel till dig som är över 18 år.

Vad är ett hjälpmedel?

Ett hjälpmedel ska förebygga, lindra eller kompensera en nedsatt förmåga eller funktion. Kommunen och regionen har delat upp ansvaret för olika hjälpmedel. Kommunen ansvarar för de flesta som rör vardagen och som underlättar att till exempel klä sig, sköta sin hygien och sköta sitt hem.

Hur får jag ett hjälpmedel?

Du kontaktar kommunens rehabenhet och berättar om ditt behov. En arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast gör sedan ett hembesök och bedömer ditt behov och provar ut eventuella hjälpmedel. Du får instruktioner, information och träning i hur du använder ditt hjälpmedel.

Reparation och återlämning av hjälpmedel

Om ditt hjälpmedel behöver repareras kontaktar du rehabenheten. När du inte behöver ditt hjälpmedel återlämnar du det på Nicklagården i Älmhult på anvisad plats.

Vad kostar det?

Du får betala en avgift när en arbetsterapeut eller en fysioterapeut/sjukgymnast gör ett besök. Hur stor avgiften blir beror på din inkomst och om du har hjälp av till exempel hemtjänst.

Du hittar mer information om avgifterna här