Fritt val av hjälpmedel

Fritt val av hjälpmedel innebär att du som har ett långvarigt behov av hjälpmedel har möjlighet att själv välja och ansvara för ditt hjälpmedel. Har du frågor om vad som ingår i kommunens ansvarsområde är du välkommen att kontakta rehabenheten.

Det fria valet av hjälpmedel innebär till exempel att du har möjlighet att välja alternativ modell av de hjälpmedel som kommunen ansvarar för. Det gäller hjälpmedel som ger möjlighet till en trygg och säker aktivitet eller underlättar förflyttningar.

Du får en rekvisition med en beskrivning av det hjälpmedel du behöver och den summa du maximalt kan handla för. Rekvisitionen lämnar du som betalning där du väljer att köpa ditt hjälpmedel. Du blir ägare till hjälpmedlet och tar också över hela ansvaret för detta.

Om du kommer till en butik som är osäker på hur de kan hantera en rekvisition så kan du alltid hänvisa dem till rehabenheten.

För möjlighet att välja ditt hjälpmedel fritt måste du:

  • av arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast bedömts ha behov av visst hjälpmedel
  • förstå vad det egna valet innebär i form av hantering och ansvar
  • ha tillräcklig insikt om och erfarenhet av din egen funktionsvariation och rehabilitering/habilitering samt ditt hjälpmedelsbehov för att göra ett bra val
  • ha möjlighet att skaffa nödvändig information 
  • kunna ta ansvar för att använda det fritt valda hjälpmedlet utan att skada dig själv eller andra