Hoppa direkt till innehållet

Tillgänglighetsredogörelse för almhult.se

Älmhults kommun står bakom den här webbplatsen och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur almhult.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från almhult.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, skriv till oss på webmaster@almhult.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltninglänk till annan webbplats och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

 • Alla bilder är inte uppmärkta med korrekt alternativtext. (WCAG 1.1.1)
 • Våra videoinspelningar är inte syntolkade (WCAG1.2.5)
 • Sidans olika delar är inte uppmärkta på ett korrekt sätt för att återspegla dess roll (WCAG 1.3.1)
 • En del av våra länkar är otydliga gentemot det omgivande innehållet (WCAG1.4.1)
 • På flera ställen på webbplatsen är det otillräcklig kontrast mellan text och bakgrund (WCAG 1.4.3)
 • Det finns bilder som innehåller text utan motsvarande alternativtext (WCAG 1.4.5)
 • Vissa ytor har för låg kontrast för att de ska vara tydliga mot omgivande innehåll (1.4.11)
 • Det finns brister när man navigerar på webbplatsen med tangentbordet, speciellt i hamburgermenyn och i kalendern (WCAG 2.1.2, WCAG 2.4.3)
 • Det saknas möjligheter att hoppa förbi återkommande innehåll såsom navigering (WCAG 2.4.1)
 • Det är otydligt när Spela-knappen i vår videospelare hamnar i fokus om du navigerar med tangentbord (WCAG 2.4.7)
 • På några ställen skrivs det innehåll på engelska, men detta är inte uppmärkt i HTML-koden med korrekt språkkod. (WCAG 3.1.2)
 • Vår sekundära navigering kan upplevas som ologiskt och inkonsekvent när man går från nivå två till tre (WCAG 3.2.3)
 • Våra formulär är inte tillgängliga på grund av att vi inte märker upp felmeddelanden korrekt (WCAG 3.3.1)
 • I några av våra formulär finns fältetiketter som inte är klickbara (WCAG 3.3.2)
 • I våra formulär används inte autocomplete, det finns brister i hur fält ska fyllas i och felmeddelanden har inte märkts upp med ARIA-attribut som förbättrar tillgängligheten (WCAG 3.3.3)
 • Det finns brister i en del av våra skräddarsydda komponenter såsom undermeny, kalender och modalfönster som gör att de fungerar sämre i hjälpmedel (WCAG 4.1.2)
 • Många av våra signerade protokoll från olika verksamheter i kommunen är inscannade vilket gör dem otillgängliga för skärmläsare. (WCAG 1.4.5)
 • Vissa av våra PDFer saknar ifyllningsbara formulärfält och har brister när det gäller alt-texter och rubrikstruktur. (WCAG 1.1.1, WCAG 1.3.1)

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en analys av almhult.se med hjälp av extern expertis och externa tillgänglighetstjänster och verktyg.

Senaste bedömningen gjordes den 25-29 maj 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 8 juni 2020.