E-tjänster och blanketter

Blanketter

Vi jobbar på att alla våra tjänster ska vara möjliga att skicka in via nätet och signera med e-legitimation. Tills allt är klart kan du hitta fler blanketter här.

För synpunkter eller frågor, maila till webmaster@almhult.se .

Personuppgiftsbehandling

I samband med hantering av e-tjänster behöver vi behandla och spara personuppgifter om dig. För att säkra din personliga integritet och rätten till ett privat liv behandlar vi dina uppgifter enligt dataskyddsförordningen.

Om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig för att begära rättelse, begränsningar i behandlingen, göra invändningar mot behandlingen eller ha mer information om Dataskyddsförordningen är du välkommen att kontakta oss. Detta gör du enklast genom att kontakta den förvaltning som hanterar aktuell e-tjänst på e-post eller telefon, växel 0476–550 00.

Du kan också kontakta kommunens dataskyddsombud på e-post dataskyddsombud@almhult.se eller telefon, växel 0476- 550 00.

Om du anser att kommunen inte behandlar dina personuppgifter på ett rätt sätt enligt dataskyddsförordnigen, kan du lämna ditt klagomål till Datainspektionen.

Mer information om Dataskyddsförordningen hittar du här.


Tidigare e-tjänster (under förflyttning)