Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Centrala barn- och elevhälsan

Centrala barn- och elevhälsan är ett tvärprofessionellt team som arbetar stödjande och främjande för barn och elevers lärande och utveckling.

På Centrala barn- och elevhälsan arbetar specialpedagoger, psykologer och IKT-pedagoger tillsammans för att vara ett stöd till pedagoger, rektorer inom förskola och skola samt till barn- och elevhälsoteam. Fortbildning och handledning till arbetslag är andra arbetsuppgifter.

I Centrala barn- och elevhälsan ingår även Älmhults Kommuns skolsköterskor samt skolläkare.

Vi finns på Norra Esplanaden 18 D i Älmhult.

Om patientjournalen från elevhälsans medicinska insats

Om du är 18 år eller äldre kan du spärra din journal från elevhälsans medicinska insats så att dessa uppgifter inte kan ses av någon annan vårdgivare, till exempel vårdcentral eller sjukhus.

För att spärra din journal kan du använda e-tjänsten nedan.

Handlingsplan för arbetet med särskilt begåvade barn och elever

Denna lokala handlingsplan är upprättad av centrala barn- och elevhälsans verksamhetschef och specialpedagog samt utbildningsförvaltningens utvecklingsstrateg hösten 2020.

Handlingsplan för arbetet med särskilt begåvade barn och elever Pdf, 776.9 kB. (Pdf, 776.9 kB)

 

Till toppen