Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Bokhultets förskola

På Bokhultets förskola lär sig barn genom lek, socialt samspel och genom att utforska och skapa. Men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Vi strävar efter att ha utmanande och stimulerande miljöer som inbjuder till aktivitet. Bokhultet erbjuder barnen en rolig, trygg och lärorik dag på förskolan.

Bild utanför Bokhultets förskola

Om förskolan

Bokhultets förskola ligger i Diö, cirka 1 mil från Älmhult, med nära till skog och sjö med allt vad det har att erbjuda. Förskolan består av fem avdelningar: Kometen 1-3 år, Månen 1-3 år, Stjärnan 1-3 år, dessa tre är nyrenoverade 2019.

Avdelningen Solen 4-5 år ligger i skolans lokaler.

Förskolans främsta informationskanal är Instagram där vi visar vad vi gör i verksamheten.

Så här arbetar vi

Alla pedagoger på förskolan har deltagit i Skolverkets utbildning “Läslyftet”, med fokus på barnens språkutveckling. Barnen erbjuds en språkstimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter, och på så sätt tar de viktiga steg i sin utveckling till läsare.

Vi arbetar också i olika projekt där undervisningen är både planerad och spontan. Det är barnens intresse som leder vägen.

Inskolning

Inskolningen är en viktig period i barnets tid på förskolan, kanske den viktigaste. Då läggs grunden för barnets och vårdnadshavarnas trygghet hos oss. Inskolningar idag är väldigt olika. Det går aldrig i förväg att säga hur en inskolning ska gå till för det beror helt på barnet och gruppen som barnet ska skolas in i.

Som vårdnadshavare bör man ta i beräkning att det kan ta cirka två veckor innan ordinarie schema påbörjas. Några månader efter inskolning erbjuder vi ett inskolningssamtal där vi samtalar om ert barns första tid på förskolan samt vårdnadshavarens och förskolans uppdrag/förväntningar om verksamheten.

Inför inskolning tar förskolan kontakt och ger mer information.

Kompetensutvecklingsdagar

Enligt beslut i utbildningsnämnden ska alla förskolor genomföra fyra kvalitets- och utvecklingsdagar för personalen varje år. Syftet med dagarna är att ytterligare höja kvaliteten och utveckla verksamheten på förskolan.

I möjligaste mån uppmuntras vårdnadshavare att ordna egen omsorg för barnet dessa dagar. Som kompensation erbjuds vårdnadshavare möjlighet till att lämna sitt barn på fyra andra valfria dagar under året. För de som inte kan ordna eget alternativ erbjuds det omsorg på en annan förskola.

  • 13 september 2021
  • 22 november 2021
  • 10 januari 2022
  • 30 maj 2022
Till toppen