Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Enelyckans förskola

Vi erbjuder barnen utmaningar efter deras behov, utveckling och lärande. Hela förskolan jobbar efter ett gemensamt tema. Temat styrs av barnens intressen och nyfikenhet. Vid styrda aktiviteter delar vi barngruppen i mindre grupper utifrån barnens utveckling.

Bild utanför Enelyckans förskola

Om förskolan

Enelyckans förskola ligger cirka 2,5 mil norr om Älmhult i Eneryda. Vi håller till i den gamla skolbyggnaden och har tillgång till både gymnastiksal och bibliotek. Vi är en mångkulturell förskola som består av en avdelning i åldrarna 1-5 år. Enelyckans förskola erbjuder en stor utegård med mycket möjligheter, där vi vistas varje dag. Vi har även tillgång till vacker natur i närområdet. Inomhusmiljön inspirerar barnen till mycket lek och lärande för alla åldrar.

Så här arbetar viEnelyckan

Vi arbetar efter Skolverkets läroplan. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syfta till utveckling och lärande hos barnen. (Lpfö18)

På Enelyckans förskola strävar vi efter att alla barn ska känna glädje, trygghet och gemenskap. Vi erbjuder en verksamhet där barnen får kontakt med sång, musik, rörelse, drama, IKT och skapande.

Alla pedagoger har gått utbildningen läslyftet och jobbar aktivt med barns språkutveckling. En stor förmån är att vi har tillgång till biblioteket.

En viktig bit av barns utvecklig och lärande är att aktivt få röra på sig. Här får barnen utveckla sitt rörelsebehov och motorik på varierande sätt, tex i den fina närmiljön eller i vår gymnastiksal.

Inskolning

Inskolningen är en viktig period i barnets tid på förskolan, kanske den viktigaste. Då läggs grunden för barnets och vårdnadshavarnas trygghet hos oss. Inskolningar idag är väldigt olika. Det går aldrig i förväg att säga hur en inskolning ska gå till för det beror helt på barnet och gruppen som barnet ska skolas in i.

Som vårdnadshavare bör man ta i beräkning att det kan ta cirka två veckor innan ordinarie schema påbörjas. Några månader efter inskolning erbjuder vi ett inskolningssamtal där vi samtalar om ert barns första tid på förskolan samt vårdnadshavarens och förskolans uppdrag/förväntningar om verksamheten.

Inför inskolning tar förskolan kontakt och ger mer information.

Kompetensutveklingsdagar

Enligt beslut i utbildningsnämnden ska alla förskolor genomföra fyra kvalitets- och utvecklingsdagar för personalen varje år. Syftet med dagarna är att ytterligare höja kvaliteten och utveckla verksamheten på förskolan.

I möjligaste mån uppmuntras vårdnadshavare att ordna egen omsorg för barnet dessa dagar. Som kompensation erbjuds vårdnadshavare möjlighet till att lämna sitt barn på fyra andra valfria dagar under året. För de som inte kan ordna eget alternativ erbjuds det omsorg på en annan förskola.

  • 27 augusti 2021
  • 22 november 2021
  • 10 januari 2022
  • 20 maj 2022
Till toppen