Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Montessoriförskolan

Vi arbetar efter Montessoripedagogiken och Läroplanen Lpfö18 där vi sätter barnet i centrum. Maria Montessori levde efter parollen "hjälp mig att göra det själv". Inom Montessori-pedagogiken spelar miljön en väsentlig roll. Miljön ska vara tilltalande för att locka barnen till att utforska, reflektera och ta till sig det som de lärt sig i lugn och ro.

Bild utanför Montessoriförskolan

På vår Montessoriförskola hjälper vi barnen att utvecklas till självständiga individer. Vi vill att alla möts med respekt, känner trygghet och glädje. Varmt välkommen till vår förskola.

Om förskolan

Vår förskola består av tre avdelningar:

  • Blåa avdelningen med barn i åldrarna 1-2 år. Här lägger vi fokus på trygghet, lugn och glädje.
  • Gula avdelningen med barn i åldrarna 2-3 år. Vi fokuserar på självständighet, trygghet och socialt samspel.
  • Röda avdelningen med barn i åldrarna 4-5 år, med fokus på självständighet, socialt samspel, barns inflytande och delaktighet.

Förskolan ligger bredvid Klöxhultsskolan i Klöxhult med närhet till en fantastisk natur. Avdelningarna Röda och Gula är auktoriserade utifrån Svenska Montessoriförbundet kriterier. Det arbetar fyra montessoriförskollärare hos oss och de är på Röda och Gula avdelningen. 

Vårt kök är ett mottagningskök som lagar frukost och mellanmål, lunchen får vi från Klöxhultsskolans kök där det lagas från grunden.

Så här arbetar vi

Personalen arbetar för att barnen ska utveckla sin självständighet och sin förmåga att fungera i grupp, som är en viktig del i en Montessoriförskola. Detta tränar vi genom att barnen får vara delaktiga i sin vardag på förskolan bland annat genom att ta ansvar för den gemensamma miljön, sina egna handlingar och allas trivsel.

Miljön hos oss

I den väl förberedda miljön som finns på förskolan är det enkelt för barnen att veta vad man kan göra och vart olika saker och material finns. Hyllor och möbler i barnens höjd hjälper dem att få en överblick över hela miljön. Var sak har sin plats och bilder på materialet hjälper barnen att hitta och ställa tillbaka det som de har använt. Detta medför att barnen alltid har tillgång till allt material som finns framme och inte behöver be en vuxen om hjälp att plocka fram. Naturliga avbrott, lugn och ro med ordning och reda är viktiga moment i vår verksamhet.

Aktiviteter

Alla barn ska ges möjlighet att påverka sin dag. Vi låter barnen vara delaktiga i vardagliga situationer och vi arbetar efter Maria Montessoris vision att låta barnen själva välja aktivitet och erbjuda möjligheter till koncentration. Vi observerar barnen i verksamheten för att ta tillvara på deras intressen. Vi pedagoger utgår ifrån barnens idéer och intressen samt lyssnar aktivt på dem och genom att ställa frågor kan vi få fram barnens önskemål.

Barnen erbjuds möjlighet till det fria valet inom ramarna för utbildningen. Varje dag efter frukost har vi samling i åldershomogena grupper och därefter får barnen välja vad de vill arbeta med, själv eller tillsammans med en kompis. Barnen får också bestämma hur länge de vill hålla på. Våra dagliga rutiner är anpassade så att det ska bli så få avbrott som möjligt för barnen för att ge dem möjligheter att inte bli störda i sina aktiviteter.

Under en vecka har vi olika planerade aktiviteter där vi arbetar i större och mindre grupper såsom Mini-röris, aktiviteter i skogen, sång och musik, samling, avslappning, skapande, lek och drama.

Inskolning

Inskolningen är en viktig period i barnets tid på förskolan, kanske den viktigaste. Då läggs grunden för barnets och vårdnadshavarnas trygghet hos oss. Inskolningar idag är väldigt olika. Det går aldrig i förväg att säga hur en inskolning ska gå till för det beror helt på barnet och gruppen som barnet ska skolas in i.

Som vårdnadshavare bör man ta i beräkning att det kan ta cirka två veckor innan ordinarie schema påbörjas. Några månader efter inskolning erbjuder vi ett inskolningssamtal där vi samtalar om ert barns första tid på förskolan samt vårdnadshavarens och förskolans uppdrag/förväntningar om utbildningen.

Inför inskolning tar förskolan kontakt och ger mer information.

Kompetensutvecklingsdagar

Enligt beslut i utbildningsnämnden ska alla förskolor genomföra kvalitets- och utvecklingsdagar för personalen varje år. Syftet med dagarna är att ytterligare höja kvaliteten och utveckla utbildningen på förskolan.

I möjligaste mån uppmuntras vårdnadshavare att ordna egen omsorg för barnet dessa dagar. Som kompensation erbjuds vårdnadshavare möjlighet till att lämna sitt barn på fyra andra valfria dagar under året. För de som inte kan ordna eget alternativ erbjuds det omsorg på en annan förskola.

  • 6 september 2021
  • 29 november 2021
  • 10 januari 2022
  • 16 maj 2022
Till toppen