Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Norregårds förskola

På Norregårds förskola vill vi erbjuda stimulerande och undervisande material anpassat till varje barn. Det gäller både inom- och utomhus. Barn utforskar med alla sinnen och ska få känna, höra och göra varje dag på förskolan. Det gör vi genom att skapa, experimentera, sjunga, dramatisera och göra aktiviteter tillsammans både inne och ute.

Att känna glädje och stolthet i det man gör får varje människa att växa och utvecklas.

Bild utanför Norregårds förskola

Om förskolan

Norregårds förskola ligger i västra delen av Älmhult. I närområdet finns Klöxhultsskolan och Montessoriskolan som är F–6 skolor.

Förskolan har sju avdelningar och tar emot barn mellan 1–5 år. Våra avdelningar är Asken, Björken, Boken, Eken, Kastanjen, Linden och Lönnen.

Så här arbetar vi

Norregårds verksamhet utgår från kommunens gemensamma värdegrund med värdeorden professionalism, engagemang och öppenhet.

För oss på Norregårds förskola innebär det att aktivt arbeta utifrån våra styrdokument så som förskolans läroplan, aktuell forskning och beprövad erfarenhet, detta för att ta till vara på och utveckla barnens intressen.

Undervisning genom teman, projekt och aktiviteter är en av Norregårds styrkor. På ett medvetet sätt erbjuds barnen ett lärande utifrån sina kunskaper och intressen. Pedagogernas närvaro och delaktighet är av stor vikt och vi prioriterar att arbeta nära barnen för att vägleda dem på bästa sätt.

Inskolning

Inskolningen är en viktig period i barnets tid på förskolan, kanske den viktigaste. Då läggs grunden för barnets och vårdnadshavarnas trygghet hos oss. Inskolningar idag är väldigt olika. Det går aldrig i förväg att säga hur en inskolning ska gå till för det beror helt på barnet och gruppen som barnet ska skolas in i.

Som vårdnadshavare bör man ta i beräkning att det kan ta cirka två veckor innan ordinarie schema påbörjas. Några månader efter inskolning erbjuder vi ett inskolningssamtal där vi samtalar om ert barns första tid på förskolan samt vårdnadshavarens och förskolans uppdrag/förväntningar om verksamheten.

Inför inskolning tar förskolan kontakt och ger mer information.

Kompetensutvecklingsdagar

Enligt beslut i utbildningsnämnden ska alla förskolor genomföra fyra kvalitets- och utvecklingsdagar för personalen varje år. Syftet med dagarna är att ytterligare höja kvaliteten och utveckla verksamheten på förskolan.

I möjligaste mån uppmuntras vårdnadshavare att ordna egen omsorg för barnet dessa dagar. Som kompensation erbjuds vårdnadshavare möjlighet till att lämna sitt barn på fyra andra valfria dagar under året. För de som inte kan ordna eget alternativ erbjuds det omsorg på en annan förskola.

  • 3 september 2021
  • 29 november 2021
  • 10 januari 2022
  • 20 maj 2022
Till toppen