Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Pjätteryds naturförskola

På vår förskola får alla barn bli sitt bästa jag. Alla barn skall med förväntan kunna gå till förskolan som ska präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande och där allas lika värde sätts i fokus. Tillsammans!

Bild utanför Pjätteryds förskola

Om förskolan

Pjätteryds naturförskola ligger cirka 1,2 mil utanför centrala Älmhult och består av en avdelning som heter Älgarna med barn i åldrarna 1-5. Vi finns i skolans före detta lokaler vilket gör att vi har stora ytor att röra oss på med egen idrottshall, bibliotek och en stor gård med närhet till skog och mark. Vi har en tydlig pedagogisk grundidé utifrån natur, miljö och hållbar utveckling med mycket utevistelse.

Så här arbetar vi

För oss är det viktigt att det är barnens intressen som styr vår verksamhet. Vardagen ska vara meningsfull och lärorik för barnen på vår förskola. Vårt främsta mål att alla barn ska trivas och tycka det är roligt på förskolan. Vi uppnår detta genom att vi har ett empatiskt och lyhört förhållningssätt och arbetar aktivt med värdegrundsfrågor tillsammans med barnen.

Vi jobbar projektinriktat, vilket innebär att barnen för möjlighet till att fördjupa sig inom läroplanens olika målområde. Val av projekt initieras av pedagogerna, men arbetet bygger sedan vidare på de inriktningar som barnen visar intresse för. Som hjälp i detta arbete använder vi den pedagogiska dokumentationen som ett verktyg att komma nära barns tankar, att lyssna noga för att kunna utmana dem vidare.

Inskolning

Inskolningen är en viktig period i barnets tid på förskolan, kanske den viktigaste. Då läggs grunden för barnets och vårdnadshavarnas trygghet hos oss. Inskolningar idag är väldigt olika. Det går aldrig i förväg att säga hur en inskolning ska gå till för det beror helt på barnet och gruppen som barnet ska skolas in i.

Som vårdnadshavare bör man ta i beräkning att det kan ta cirka två veckor innan ordinarie schema påbörjas. Några månader efter inskolning erbjuder vi ett inskolningssamtal där vi samtalar om ert barns första tid på förskolan samt vårdnadshavarens och förskolans uppdrag/förväntningar om verksamheten.

Inför inskolning tar förskolan kontakt och ger mer information.

Kompetensutvecklingsdagar

Enligt beslut i utbildningsnämnden ska alla förskolor genomföra kvalitets- och utvecklingsdagar för personalen varje år. Syftet med dagarna är att ytterligare höja kvaliteten och utveckla verksamheten på förskolan.

I möjligaste mån uppmuntras vårdnadshavare att ordna egen omsorg för barnet dessa dagar. Som kompensation erbjuds vårdnadshavare möjlighet till att lämna sitt barn på fyra andra valfria dagar under året. För de som inte kan ordna eget alternativ erbjuds det omsorg på en annan förskola.

  • 30 augusti 2021
  • 19 november 2021
  • 10 januari 2022
  • 13 maj 2022
Till toppen