Trivselenkät

Två viktiga minuter: Tyck till om ditt barns förskola

Nu är det dags för dig som vårdnadshavare att tycka till om verksamheten på ditt barns förskola. Enkäten vänder sig till dig som har barn på förskola i Älmhults kommun. Ditt svar behandlas anonymt, och är en viktig del i vårt kvalitetsarbete.

Årets enkät tar en eller kanske två minuter att besvara.

Här besvarar du enkäten!länk till annan webbplats

Du som vårdnadshavare svarar en gång per barn. Det betyder att om du har flera barn får du svara på enkäten lika många gånger som antal barn.

Din åsikt är viktig i vårt arbete med att utvärdera och utveckla verksamheten.

Klicka iväg dina svar redan nu, eller senast 29 mars. Stort TACK på förhand!

Har du frågor om undersökningen kontakta Jenni Karlsson, verksamhetschef på förskolan

Survey

As a part of our development- and quality assurance we would like to know what you think of your childs preeschool. Your opinions are important in evaluating and developing our preschools.

Last day to answer is March 29 2020.

You answer one time per child. All answers are anonymous.

Please fill in the survey here!länk till annan webbplats