Hoppa direkt till innehållet

Sjukanmälan & ledighet

Sjukanmälan

Sjukanmälan för elever görs via talsvar på telefon 0476-18 42 81. Ett SMS skickas till vårdnadshavare som bekräftelse på att anmälan registrerats.

Elevers ledighet

Det är viktigt att känna till kraven på skolplikt med tillhörande krav på närvaro och att det enligt skollagen finns begränsade möjligheter för ledighet. I grundskolan får mentor bevilja tre dagars ledighet per läsår. Ledighet därutöver beviljas av rektor (Skollag 2010:800 7 kap 18 §). Inga ledigheter beviljas under tiden för nationella prov i åk 3, 6 och 9.

Läs mer om regler gällande ledighet på Skolverkets webbplats. länk till annan webbplats

Skolan förutsätter att du som vårdnadshavare ser till att eleven tar igen förlorad undervisning genom egen försorg.