Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Skolskjuts

Här kan du hitta information om skolskjuts för elev i kommunal grundskola och fristående grundskola. I menyn till höger hittar du information om skolskjutsreglerna i sin helhet.

Handläggningstiden för ansökan är tre veckor. All förändring av behov av skolskjuts anmäls till kommunens skolskjutshandläggare.

Grundskola

Elever i kommunal grundskola som av särskilda omständigheter (så som avstånd till skola, trafikförhållanden och funktionsnedsättning) har svårigheter att transportera sig till skolan har rätt till gratis skolskjuts.

För att en elev ska få skolskjuts ska avståndet från elevens hem till elevens skola vara längre än följande:

  • För elev i årskurs F-3: 2 km
  • För elev i årskurs 4-5: 3 km
  • För elev i årskurs 6-9: 4 km

Ovanstående gäller utanför tätortsområde. Till exempel kan en elev i årskurs 2 som bor i Älmhults tätort inte få skolskjuts, trots att avståndet från hemmet till skolan är längre än 2 km.

En elev som åker skolskjuts hämtas vid en bestämd påstigningsplats. Avståndet från elevens hem till denna påstigningsplats ska inte vara längre än följande:

  • För elev i årskurs F-3: 1 km
  • För elev i årskurs 4-5: 2 km
  • För elev i årskurs 6-9: 3 km

Fristående skola inom kommunen

Elever som går i en fristående grundskola inom kommunen eller i en annan kommunal skola än hänvisningsskolan och som uppfyller avståndsreglerna har rätt till gratis skolskjuts i det fall det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.

Väntetid

Kommunen strävar efter att hålla väntetider i samband med skolskjuts på en rimlig nivå. Målsättningen är att väntetiden vid framtransport är max 2,5 timmar per vecka och maximal väntetid i skolan vid hemtransport är 5 timmar per vecka. När elev erbjuds att vara kostnadsfritt på fritids och invänta skolskjuts räknas ej tiden på fritidshemmet som väntetid.

Skolskjutsregler

Läs mer om skolskjutsregler i Älmhults kommun  Pdf, 404.4 kB. (Pdf, 404.4 kB)

Synpunkter och klagomål

Här kan du lämna synpunkter kring skolskjuts

Till toppen