Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Vad är särskolan?

Särskolan som en rättighet! Särskolan är en egen skolform vilken är till för de elever som inte bedöms nå upp till grundskolans kunskapsnivå på grund av att de har en intellektuell funktionsnedsättning.

Särskolan omfattar den obligatoriska särskolan och den frivilliga gymnasiesärskolan. Den obligatoriska särskolan består av två undervisningsformer, grundsärskolan och träningsskolan.

Träningsskolan

I träningsskolan går de elever vilka inte kan tillgodogöra sig undervisningen på grundsärskolan. Träningsskolans kursplan bygger på fem ämnesområden :

  • kommunikation
  • verklighetsuppfattning
  • motorik
  • vardagskunskaper
  • estetisk verksamhet.

Grundsärskolan

På grundsärskolan läser eleverna efter särskolans läroplan och kursplan. Efter förmåga kan elever på särskolan även läsa efter grundskolans läroplan i ett eller flera ämnen.

Individintegrerade elever benämns de elever vilka är mottagna i särskolan och läser efter grundsärskolans kursplan men undervisas i en grundskoleklass. Grundskolans personal får handledning av kommunens specialpedagog.

Den obligatoriska särskolan omfattar nio år. Skolplikten upphör efter vårterminen det år eleven fyller 16 år. Därefter kan eleven fortsätta i gymnasiesärskolan.

Professionell helhetsbedömning

Ställningstagandet till rätten att välja denna skolform förutsätter en professionell helhetsbedömning av eleven. Bedömningen grundar sig på fyra utredningar:

  • pedagogisk, vilken görs av undervisande lärare
  • social, utförs av kurator eller annan person som har kännedom om elevens sociala situation
  • medicinsk utredning utförs av en läkare
  • psykologisk utredning utförs av en psykolog.

Föregående inskrivning i särskolan kan eleven välja en provskolgång på 6 månader.

Till toppen