Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Klöxhultsskolans fritidshem

På Klöxhultsskolan finns fritidshemmen Arken (A-enheten), Växthuset (B-enheten), Himlavalvet (C-enheten) samt Oasenklubben (åk 3-6).  De elever med behov av fritidsomsorg på Grundsärskolan F-6 är integrerade i skolans fritidshem.

Bökhultslägret

De två första veckorna på sommarlovet flyttar fritidshemmen ut all sin verksamhet till underbara Bökhult. Sommarlägret är mycket uppskattat av både elever och vårdnadshavare.

Planeringsdagar

Klöxhultsskolans fritidshem har stängt för planeringsdagar 10 och 11 augusti 2020 samt 11 januari och 28 maj 2021.

Folder om fritidshemmen

Läs mer om fritidshemmen: Folder fritidshem 20/21 Pdf, 340.6 kB. (Pdf, 340.6 kB)

Om fritidshemmet

Varje grundskola ansvarar för sin egen fritidshemsverksamhet. Fritidshemsplats erbjuds elever från förskoleklass till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.

Fritidshemmet samarbetar med förskolan, förskoleklassen och skolan för elevernas långsiktiga utveckling. Verksamheten styrs utifrån skollagen och läroplanen.

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling, fördjupa deras kunskaper och erfarenheter och ge en meningsfull fritid och social gemenskap. Utbildningen ska ta hänsyn till elevernas behov, intressen och erfarenheter och ska även anpassas efter deras olika förutsättningar. Eleverna ska få möjlighet att träna på demokrati, inflytande och ansvar i praktiken. Lek, rörelse och skapande aktiviteter är viktigt.

Lämna och ändra schema

Älmhults kommun använder ett digitalt verktyg för att sköta närvaron i förskolan och på fritids. I appen IST Home Skola kan du hantera ditt barns tider. Systemet IST Home Skola är en del av förskolans digitala närvarosystem IST Lämna & hämta.

Läs mer här på www.almhult.se/lamnaschema

Till toppen