Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Olyckor, fel & risker

För att undvika skador på människor och saker skall alla fel och risker som upptäcks i lokaler, med utrustning och annat rapporteras. Prata med någon av våra vaktmästare eller ring 0476-550 17. Vid akut situation och du inte når vaktmästare - läs mer här!

Om det uppstår en skada eller ett tillbud måste också detta rapporteras - via expeditionen kan du få hjälp så att rapporteringen görs på rätt sätt beroende på vad som inträffat! Samverkansgruppen (rektorerna, skyddsombud, elevskyddsombud samt representanter för elevråd och fack) följer upp rapporterna så att problemen åtgärdas.
  
Kommunen har tecknat en Olycksfallsförsäkring Öppnas i nytt fönster. som gäller dygnet runt för alla elever.

Vid brandlarm utryms skolbyggnaderna lugnt men snabbt . Återsamling och uppställning Pdf, 87.8 kB. (Pdf, 87.8 kB) sker på asfaltplanen söder om huvudbyggnaden.

Till toppen