Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Prao

Eleverna har prao en vecka i årskurs 8 och en vecka i årskurs 9.

Årskurs 8 vårterminen 2021

Prao och jobbcirkus är inställda pga coronapandemin. I höst när eleverna går i åk 9 kommer de att åka på jobbcirkus.

Bild på jobbcirkus

JOBBCIRKUS

En utställning om val och möjligheter inför framtiden.

Jobbcirkus vill på ett lustfyllt och överraskande sätt inspirera och hjälpa ungdomar att göra medvetna utbildnings- och yrkesval.

Utställningen vänder sig i första hand till elever i årskurs 7-9. För skolan erbjuder vi en lärorik och inspirerande workshop som ska ge eleverna stöd inför gymnasievalet. I workshopen arbetar vi utifrån följande delar:

Val och möjligheter Den första delen utgår från eleverna själva. Här får de reflektera kring hur de gör sina val och vilka olika val de står inför. De får fundera över vilka egenskaper som stämmer in på dem och hur de kan använda sig av den kunskapen när de tänker jobb och utbildning

Livsryggsäcken

Den här delen handlar om att synliggöra olika aspekter som påverkar ungdomarnas val men som de kanske inte alltid tänker på. Med hjälp av mentometrar får ungdomarna svara på olika frågor som vi sedan diskuterar vidare utifrån.

Mismatch Den här delen bygger på statistik som utgår från vilka utbildningsval ungdomar gör idag och hur arbetsmarknaden ser ut. Utifrån det reflekterar vi om vad olika val kan innebära och vilka konsekvenser det kan få.

Yrkeshjulet

Det finns ca 8600 olika yrken i Sverige. Hur många av dem känner vi till? Den här delen utgår från en aktivitet som syftar till att få en inblick i yrken man kanske inte visste fanns och att tillsammans reflektera utifrån detta.

Spegelrummet/reflektionsrummet i den avslutande delen av utställningen finns utrymme för reflektion kopplat till det man varit med om. Ungdomarna får också möjlighet att ta del av ett antal gymnasieungdomars berättelser kring hur de tänkt med sina val.

Värdet med prao

Prao har specifika värden, som andra kontakter med arbetslivet inte ger. Inget annat överträffar att vistas på en arbetsplats, vara del i ett lag och ha vuxenkontakt under minst en veckas tid.

I forskning har man sett att praon fyller många olika funktioner.

  • Den underlättar elevernas studie- och yrkesval
  • Den bidrar till ökad kontakt mellan olika generationer
  • Den tillför ämnesundervisningen nya perspektiv och ger stöd för inlärningen
  • Den ökar elevernas kunskap om arbetslivet och dess krav och möjligheter
  • Den bidrar till ökad självkännedom och självinsikt hos eleverna

Till dig som är elev

Innan praoperioden

Tänk igenom vilka yrken och arbetsplatser som kan vara intressanta. Gå gärna in på arbetsförmedlingens hemsida och gör intressetestet.
Det är en fördel för dig att välja en plats som idag räknas som bristyrken t.ex. förskolelärare, industri, vård, kök, kock, sjuksköterskeyrken, gymnasielärare i yrkesämnen eller t.ex. tandhygienist, då det är här många arbeten finns.

Om du får problem på din arbetsplats, så får du inte bara stanna hemma. Du måste gå till arbetet i alla fall, men du kan ju ringa praosamordnaren som kan komma och hälsa på. Problemen är till för att lösas, och det hjälper praosamordnaren gärna till med.Kom ihåg att tacka dina arbetskamrater och handledare när du slutar din prao. De ställer upp för dig gratis.
Om problem av allvarligare art uppstår på praoplatsen kan eventuellt byte ske.

Veckan efter praoperioden

Lämna in mat- och reseersättningslappen, närvarolappen (om du fått den med dig) och lappen med frågorna om din praoplats, till din mentor.

Till dig som är förälder

Du som förälder är skyldig att ringa och sjukanmäla eleven till både praoplatsen och skolan. Telefonnummer till båda ställen finns på praolappen som eleven får när valet är klart.

Du måste även fylla i blanketten medicinsk kontroll Länk till annan webbplats. (pdf, 23.5 kB) som eleven får med sig hem.  

Eleven är försäkrad genom via kommunens olycksfallsförsäkring samt via kommunens trafikskadeförsäkring som även gäller elever under resa till och från praktikplatsen.

Viktig information om prao, hur barn och ungdomar får arbeta hittar du på Arbetsmiljöverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Till toppen