Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Vi bygger trygghet

Trygghet är en förutsättning för lärande. Att elever och personal ska känna trygghet i sin vardag prioriterar vi högt på Linnéskolan. Här beskriver vi några av de saker vi gör för att skapa en trygg miljö på vår skola.

 • Samarbete med fritidsgården Fenix
  Vi har knutit två medarbetare från Fenix till oss. De finns på plats större delen av skoldagen och finns där eleverna är när de inte har lektioner.

 • Fältarbetare
  Älmhults kommun har inrättat två tjänster som fältarbetare. De är både närvarande i skolan under skoltid och på ställen där ungdomar vistas på sin fritid.

 • Trygghetsteam
  Vi har ett trygghetsteam på skolan där lärare, kurator och elevassistenter är representerade. Trygghetsteamets uppdrag är att motverka kränkningar men också att leda, stötta och utreda arbetet när kränkningar upptäcks.

 • Elevhälsan
  Den centrala elevhälsan deltar regelbundet på skolans elevhälsomöte. Inom elevhälsan har vi en erfaren skolpsykolog på heltid. Inför läsåret 2017/2018 utökade vi också med en kuratorstjänst.

 • Temadag om integration och mångfald
  Vi har anordnat temadag om integration för alla elever och all personal för att öka kunskap och förståelse för varandras likheter och olikheter.

 • Samarbete med socialtjänsten
  Vi har utökat vårt samarbete med socialtjänsten så att socialarbetare och skolpersonal samverkar mer än de gjort tidigare.
Till toppen