Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Montessoriskolan

Bild utanför ingången till Montessoriskolan i Älmhult

Våra grundpelare är Montessoripedagogiken, integrerad verksamhet, vår personal och föräldraengagemang.
Montessoripedagogiken handlar om att sätta eleven i centrum och följer mottot: "Hjälp mig att hjälpa mig själv". Pedagogiken bygger på: 

  • Respekt för eleven, för individen.
  • En förberedd miljö som är lugn och tilltalande för eleven och lockar eleven till arbete.
  • Frihet och ansvar.
  • Helheten före detaljerna.

I en Montessorigrupp får eleverna känna att de arbetar för sin egen skull - inte för lärarens. Känslan av att lyckas med ett jobb som man själv har valt skapar naturlig arbetsglädje och uppmuntran.
Med det fria valet menas att eleven självt efter intresse och i samråd med läraren väljer arbetsområde samt hur och när arbetet ska utföras. Montessoripedagogikens frihet i fostran är inte detsamma som frihet från fostran.
 
Läs mer om Montessoripedagogiken här Länk till annan webbplats.

 
Bloggar på Montessoriskolan

Hem- och konsumentkunskap på Klöxhultsskolan, Montessoriskolan och Grundsärskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Älmhults Montessoriskolas blogg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vår personal  

I grunden har personalen traditionell utbildning till exempel till fritidspedagog eller lärare. Därefter byggs den på med Montessoripedagogisk utbildning.
 
Vi har ett starkt engagemang från vår Montessoriutbildade personal.
Vår personal lever upp till att vi har en integrerad verksamhet där alla har en flexibel inställning till sitt arbete och stöttar där det behövs.
Eleverna tillåts att vara aktivt och pedagogerna observerar barnet under tiden för att kunna handleda barnet vidare i dess utveckling. Pedagoger avbryter aldrig en elev i koncentrerat arbete.

Några av de satsningar vi gör under läsåret 2020/2021:

  • Läxläsning efter skoltid för åk 1-6.
  • Utbildning i skriva sig till lärande (STL), för personal åk F-1, arrangerat av SKR.
  • Ett nära samarbete med Linnéuniversitetet och Högskolan i Kristianstad där lärarstudenter gör sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) hos utbildade pedagoger.
  • Samtliga elever har tillgång till egen digital enhet.
  • Tre förstelärare inom läs- och skrivutveckling och en förstelärare inom digitalisering i samarbete med Klöxhultsskolan.


Nyheter inom utbildning och barnomsorg

Till toppen