Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Nationella prov

Syftet med de nationella proven är i första hand att bidra till en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning, samt ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, huvudmannanivå och nationell nivå. 

De nationella proven är inte examensprov, utan ska vara en del av lärarens samlade information om en elevs kunskaper.

I årskurs 3 genomförs prov i

  • Matematik
  • Svenska/Svenska som andraspråk

Provperiod för årskurs 3 Länk till annan webbplats.

I årskurs 6 genomförs prov i

  • Engelska
  • Matematik
  • Svenska/Svenska som andraspråk

 Provdatum för årskurs 6 Länk till annan webbplats.

I årskurs 9 genomförs prov i

  • Engelska
  • Matematik
  • Svenska/Svenska som andraspråk
  • Biologi, fysik eller kemi
  • Geografi, historia, religionskunskap eller samhällskunskap

Varje skola genomför ett av ämnesproven i NO-ämnena samt ett av ämnesproven i SO-ämnena

Provdatum för årskurs 9 Länk till annan webbplats.

 


Till toppen