Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Kommunalt aktivitetsansvar

Är du 16-20 år? Är du osäker på vad du vill göra? Vill du börja plugga igen men vet inte vilken utbildning du ska välja? Vill du få hjälp med att söka jobb? Funderar du på att hoppa av din gymnasieutbildning?

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) finns för dig för att du ska få stöd att börja studera eller hitta en annan meningsfull sysselsättning.

Kommunen kan hjälpa dig med dina framtidsplaner. Tillsammans gör ni en plan och kommer fram till vad ditt nästa steg är.

Du kan själv bestämma var ni ska träffas, det kan vara på skolan, i kommunhuset eller på något fik. Om dina föräldrar eller någon annan vill följa med är de självklart välkomna.

I skollagen står det följande om det kommunala aktivitetsansvaret

Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar

9 § En hemkommun ska löpande under året hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen är sysselsatta som
1. inte har fyllt 20 år,
2. har fullgjort sin skolplikt eller har blivit folkbokförda i landet vid en tidpunkt då de inte har skolplikt,
3. inte genomför utbildning i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning,
4. inte har en gymnasieexamen,
5. inte har ett gymnasiesärskolebevis, och
6. inte har fullföljt utbildning som motsvarar gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan med godkänt resultat.

Hemkommunen ska erbjuda de ungdomar som avses i första stycket lämpliga individuella åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning. Kommunen ska dokumentera sina insatser på lämpligt sätt.

Kommunen ska föra ett register över de ungdomar som avses i första stycket.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om den dokumentation och den behandling av personuppgifter som är nödvändig för att kommunen ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt första-tredje styckena. Lag (2018:749).

Till toppen