Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

VFU Lärarutbildning

Älmhults kommun har en väl utvecklad VFU-verksamhet från förskola till gymnasium. Vi erbjuder praktikplatser på förskolor med uteprofil, montessoripedagogik och inspiration av Reggio Emilia. 

Grundskolan arbetar bland annat med att utveckla det entreprenöriella lärandet, allt för att stärka elevens självbild och framtidstro: jag vill, jag vågar, jag kan. Haganäsgymnasiet har ett stort urval av program och vuxenutbildningen arbetar flexibelt med kvalité, allt för att möta de studerandes utbildningsbehov.

VFU-handledare

I kommunen kommer du att tilldelas en VFU-handledare som har huvudansvaret för dig under din VFU. På förskolan eller skolan sker arbetet i arbetslagsform vilket innebär att du kan samverka med olika personer under din VFU-period.

Att tänka på innan du börjar

Innan du börjar din första VFU-period ska du ordna ett registerutdrag ut brottsregistret hos Polismyndigheten. Utdraget ska lämnas till rektor, förskolechef eller din handledare.

Du som gör VFU i Älmhults kommun kan söka ersättning för buss- eller tågbiljett.

Till toppen