Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Enkät - student

För oss i Älmhults kommun är det viktigt att hålla en hög kvalitet på vår VFU. I samband med att du avslutar din VFU-period hos oss uppskattar vi om du vill hjälpa oss att förbättra vår medverkan i lärarutbildningen genom att besvara några frågor. Dina svar blir viktiga i vårt systematiska kvalitetsarbete. Vi kommer att ställa samman alla svar en gång om året. Vill du ha återkoppling anger du det som sista svar i enkäten.

Bakgrundsvariabler

Frågor
1. Har du gjort VFU på skolan/förskolan tidigare?


2. Har du gjort fältstudier på förskolan/skolan tidigare?


3a. Har du varit närvarande alla VFU-dagar?4a. Hur upplever du
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Mycket bra Bra Tillfredsställande Ingen
Kontakten med VFU-samordnaren?

Bemötandet från övrig personal

Bemötandet från förskolechef/rektor

5a. Hur bedömer du kvaliteten på handledningen?

6. Hur mycket tid har du planerat och reflekterat tillsammans med din VFU-lärare?15a. Kan du tänka dig att arbeta i Älmhults kommun i framtiden? Motivera i kommentarsfältet!
Vill du ha återkoppling på kvalitetsuppföljningen av VFU i Älmhults kommun?

Till toppen